Dokumentasjon av brannsikkerhet § 13

Bedriftsinternt
Vi tilbyr kurset «Dokumentasjon av brannsikkerhet § 13» etter læreplan fra NSO for bedrifter. Lær av erfarne brannmenn.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter bedrifter, barnehager, borettslag, butikksentre, hoteller, håndtverkere, omsorgsboliger, skoler, sykehus, sykehjem og transportsektoren.

Varighet: Ta kontakt
Sted: Vi kommer til din bedrift i Oslo-området
Pris: Avtales
Tidspunkt: Ta kontakt for avtale