Grunnkurs NSO-industribrannvern

Vi tilbyr grunnkurs i NSO-industribrannvern for bedrifter. Kurset bygger på bedriftens risiko og sårbarhet og tilpasses etter dette. Mye praksis i kurset. Alle kurs og øvelser er bygget opp for å tilfredsstille tilsynsmyndighetenes krav til kompetanse.

Formålet er å sikre bedriften og den enkelte mot brann, ulykker og uønskede hendelser. Tjenestene er kvalitetssikre og kan brukes i bedriftens HMS-arbeid. Vi tilbyr brannteknisk bistand og er behjelpelige med utarbeidelse av branndokumentasjon.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter bedrifter som er pålagt industrivern eller andre bedrifter som vil ha en oppgradert egenbeskyttelse.

Varighet: 2 dager
Sted:  Vi kommer til din bedrift i Oslo-området
Pris: Avtales
Tidspunkt: Ta kontakt for avtale