Røykdykkerkurs NSO

Vi tilbyr et intensivt røykdykkerkurs etter læreplan fra NSO. Lær røykdykking av erfarne brannmenn. 3 intense dager i et raskt tempo.

Består av 3 moduler
• Modul 1: er et selvstudium med bruk av faghefte.
• Modul 2: er 3 dagers kurs.
• Modul 3: er bedriftens egen oppfølging i påfølgende år.

Kurset er bygget opp etter læreplan fra nso. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon krever røykdykkerberedskap i flere av landets industrivernpliktige bedrifter. Kurset kan også være en introduksjon for personer som ønsker å søke seg inn ved et yrkes brannvesen.

Det er en fordel om du har erfaring fra industrivernet i egen bedrift. Kurset har en bratt læringskurve, men gir deltagere 3 veldig lærerike dager. Du må være fysisk og psykisk skikket for å gjennomføre kurset. Legeerklæring og fysisk test er en forutsetning for å delta.

Alle kurs og øvelser er bygget opp for å tilfredsstille tilsynsmyndighetenes krav til kompetanse. Vårt formål er å sikre bedriften og den enkelte mot brann, ulykker og uønskede hendelser. Tjenestene er kvalitetssikrede og kan brukes i bedriftens HMS-arbeid.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter industrivern pålagte bedrifter med krav om røykdykkertjeneste. Enkeltpersoner som vil gjennomgå et røykdykkerkurs med forenklet opplæringsplan. Bedrifter som ønsker at ansatte skal gjennomføre en kvalifisert opplæring i bruk av pusteluft.

Deltagere må gjennomgå obligatoriske fysiske tester som gjelder for røykdykking, samt ha helseattest ikke eldre enn 6 mnd.

Kursmateriell
I forkant av kurset vil deltageren få tilsendt et temahefte samt oppgaver. Kursavgiften inkluderer kursmateriell.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk og praktisk eksamen siste kursdag. Sertifikat utstedes av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Innkvartering
Pers hotell Hallingdal

Varighet: 3 dager
Sted:  Torpomoen i Hallingdal
Pris: Ta kontakt
Tidspunkt: Ta kontakt for avtale