Røykdykkerøvelser

Bedriftsinternt
Vi tilbyr røykdykkerøvelser med erfarne brannmenn for bedrifter.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter bedrifter, barnehager, borettslag, butikksentre, hoteller, håndtverkere, omsorgsboliger, skoler, sykehus, sykehjem og transportsektoren.

Varighet: Ta kontakt
Sted:  Vi kommer til din bedrift i Oslo-området
Pris: Avtales
Tidspunkt: Ta kontakt for avtale