ØVELSE I KRISEHÅNDTERING

Brannkompaniet gjennomfører øvelser i krisehåndtering for bedrifter. Det er viktig for alle type bedrifter å ha en plan for hvordan man håndterer kriser i bedriften. Det gjelder å ha en oppdatert beredskapsplan basert på en analyse av risiko. Viktige momenter er i prioritert rekkefølge Mennesker liv-helse Miljø og materielle verdier.
Bedriftens omdømme.
Ta kontakt og vi setter opp et scenarie for bedriften.