VELKOMMEN TIL BRANNKOMPANIET.

INDUSTRIVERN BEDRIFTENS EGENBESKYTTELSE
Brannkompaniet er et firma som sammen med samarbeidspartnere leverer brannforebyggende
og kompetansegivende kurs i brannvern. Hovedsatsningsområde er industrivern i bedrifter som
har krav om industrivern fra NSO ( Næringslivets sikkerhetsorganisasjon )

Vi er behjelpelige med å etablere kurse og lage øvelser for industrivernet, lage
en beredskapsplan med stående ordre instrukser og tiltak.
Tar utgangspunkt i bedriftens risikoanalyse