Brannkompaniet logo
Kurs

Grunnkurs NSO-industribrannvern - bedriftsinternt

Innhold: Formålet er å sikre bedriften og den enkelte mot brann, ulykker og uønskede hendelser. Tjenestene er kvalitetssikre og kan brukes i bedriftens HMS-arbeid. Vi tilbyr brannteknisk bistand og er behjelpelige med utarbeidelse av branndokumentasjon. Målgruppe for kurset: Bedrifter som er pålagt industrivern eller andre bedrifter som vil ha en oppgradert egenbeskyttelse.

Henvendelse

* Må fylles ut