KURS I VARME ARBEIDER 23.APRIL 2020

Vi anbefaler at du sjekker dato på kortet ditt. Kortet er ikke lenger gyldig etter utløpsdato 

Ønsker velkommen til det andre åpne kurset i varme arbeider torsdag 23 APRIL  2020                                         Vi har også i år satt opp 8 åpne kurs varme arbeider Neste kurs gjennomføres torsdag 5 mars 2020.  Sted: Soria Moria Konferanse hotell Holmenkollen  i tidsrommet kl 0830-1500.Kurset har maks 25 plasser
Adresse er Voksenkollveien 60. Kjør opp første vei til venstre etter Holmenkollbakken. Hold veien rett fram i 2 km så er du fremme.

KORT OM ORDNINGEN VARME ARBEIDER 
Husk at dette er en privatrettslig ordning som er nedfelt i alle forsikringspoliser ( sikkerhetsforskrift ) Norske forsikringsselskap kan i henhold til forsikringsansvarsloven redusere utbetaling etter en brannskade hvis utførende ikke har gyldig sertifikat. Dette er et obligatorisk kurs for alle håndverkere som bruker verktøy som kan starte en brann. Gjennomføres etter en norm gitt av Norsk brannvernforening. Gjennomført kurs , slokkeøvelse og bestått prøve gir sertifikat varme arbeider. Sertifikatet har en varighet på 5 år og gjelder i alle nordiske land.
Ordningen med repetisjonskurs 3 timer ble avviklet 31.12.2015 Alle må gjennomføre dagskurs for å fornye sitt sertifikat.

PÅMELDING

Kurset koster pr deltager kr 1.650,- inkluderer dagskurs slokkeøvelse og enkel lunsj. Kaffe/te og frukt i alle pauser.Konferanselunsj kan bestilles ekstra og koster kr 280,-
Nytt er at NBF utsteder sertifikater i digitalt format som kan avleses via en app på smart telefoner. Pris for sertifiseringspakken er kr 419,- inkluderer e-bok arbeidshefte og Digitalt sertifikat. Sertifikat i plast kr 392,-Påmelding direkte til kursleder: mobil 91887266 eller på mail til erik@brannkomp.no

VELKOMMEN TIL BRANNKOMPANIET.

INDUSTRIVERN BEDRIFTENS EGENBESKYTTELSE
Brannkompaniet er et firma som sammen med samarbeidspartnere leverer brannforebyggende
og kompetansegivende kurs i brannvern. Hovedsatsningsområde er industrivern i bedrifter som
har krav om industrivern fra NSO ( Næringslivets sikkerhetsorganisasjon )

Vi er behjelpelige med å etablere kurse og lage øvelser for industrivernet, lage
en beredskapsplan med stående ordre instrukser og tiltak.
Tar utgangspunkt i bedriftens risikoanalyse

ØVELSE I KRISEHÅNDTERING

Brannkompaniet gjennomfører øvelser i krisehåndtering for bedrifter. Det er viktig for alle type bedrifter å ha en plan for hvordan man håndterer kriser i bedriften. Det gjelder å ha en oppdatert beredskapsplan basert på en analyse av risiko. Viktige momenter er i prioritert rekkefølge Mennesker liv-helse Miljø og materielle verdier.
Bedriftens omdømme.
Ta kontakt og vi setter opp et scenarie for bedriften.