KURS I VARME ARBEIDER TORSDAG 14 NOVEMBER 2019

Vi anbefaler at du sjekker dato på kortet ditt. Kortet er ikke lenger gyldig etter utløpsdato 

Nå er det tid for å planlegge høsten og vi inviterer til det andre åpne kurs varme arbeider  Sted: Soria Moria Konferanse hotell Holmenkollen torsdag 14 NOVEMBER  i tidsrommet kl 0830-1500.
Adresse er Voksenkollveien 60. Kjør opp første vei til venstre etter Holmenkollbakken. Hold veien rett fram i 2 km så er du fremme.

KORT OM ORDNINGEN VARME ARBEIDER 
Husk at dette er en privatrettslig ordning som er nedfelt i alle forsikringspoliser ( sikkerhetsforskrift ) Norske forsikringsselskap kan i henhold til forsikringsansvarsloven redusere utbetaling etter en brannskade hvis utførende ikke har gyldig sertifikat. Dette er et obligatorisk kurs for alle håndverkere som bruker verktøy som kan starte en brann. Gjennomføres etter en norm gitt av Norsk brannvernforening. Gjennomført kurs , slokkeøvelse og bestått prøve gir sertifikat varme arbeider. Sertifikatet har en varighet på 5 år og gjelder i alle nordiske land.
Ordningen med repetisjonskurs 3 timer ble avviklet 31.12.2015 Alle må gjennomføre dagskurs for å fornye sitt sertifikat.

PÅMELDING

Kurset koster pr deltager kr 1.650,- inkluderer kurshefte slokkeøvelse og enkel lunsj. Kaffe/te og frukt i alle pauser.Konferanselunsj kan bestilles ekstra koster kr 280,-
Sertifikatet utstedt av norsk brannvernforening koster kr 229 ,- Digitalt sertifikat kr 379,-
Påmelding direkte til kursleder: mobil 91887266 eller på mail til erik@brannkomp.no

VELKOMMEN TIL BRANNKOMPANIET.

INDUSTRIVERN BEDRIFTENS EGENBESKYTTELSE
Brannkompaniet er et firma som sammen med samarbeidspartnere leverer brannforebyggende
og kompetansegivende kurs i brannvern. Hovedsatsningsområde er industrivern i bedrifter som
har krav om industrivern fra NSO ( Næringslivets sikkerhetsorganisasjon )

Vi er behjelpelige med å etablere kurse og lage øvelser for industrivernet, lage
en beredskapsplan med stående ordre instrukser og tiltak.
Tar utgangspunkt i bedriftens risikoanalyse

ØVELSE I KRISEHÅNDTERING

Brannkompaniet gjennomfører øvelser i krisehåndtering for bedrifter. Det er viktig for alle type bedrifter å ha en plan for hvordan man håndterer kriser i bedriften. Det gjelder å ha en oppdatert beredskapsplan basert på en analyse av risiko. Viktige momenter er i prioritert rekkefølge Mennesker liv-helse Miljø og materielle verdier.
Bedriftens omdømme.
Ta kontakt og vi setter opp et scenarie for bedriften.