KURS I VARME ARBEIDER TORSDAG 19 NOVEMBER 2020

ÅRETS SISTE KURS  VARME ARBEIDER TORSDAG 19 NOEMBER  2020

Siste kurs varme arbeider før jul  gjennomføres torsdag 19 november  2020.  Sted: Soria Moria Konferanse hotell Holmenkollen  i tidsrommet kl 0830-1500.Kurset har maks 25 plasser, så det bare å melde seg på etter først til mølla prinsippet. Vi har nå 16 ledige plasser.
Adresse er Voksenkollveien 60. Kjør opp første vei til venstre etter Holmenkollbakken.                                          Hold veien rett fram i 2 km så er du fremme.

KURSPRIS: kr 1.650,- pr deltager Sertifiseringspakke fra NBF kr 419,- inkl Digitalt sertifikat kurspakke

KURSET BLIR GJENNOMFØRT MED SMITTEVERNTILTAK ANBEFALT AV FHI

KORT OM ORDNINGEN VARME ARBEIDER Husk at dette er en privatrettslig ordning som er nedfelt i alle forsikringspoliser ( sikkerhetsforskrift ) Norske forsikringsselskap kan i henhold til forsikringsansvarsloven redusere utbetaling etter en brannskade hvis utførende ikke har gyldig sertifikat. Dette er et obligatorisk kurs for alle håndverkere som bruker verktøy som kan starte en brann. Gjennomføres etter en norm gitt av Norsk brannvernforening. Gjennomført kurs , slokkeøvelse og bestått prøve gir sertifikat varme arbeider. Sertifikatet har en varighet på 5 år og gjelder i alle nordiske land.
Ordningen med repetisjonskurs 3 timer ble avviklet 31.12.2015 Alle må gjennomføre dagskurs for å fornye sitt sertifikat.

 

 

PÅMELDING

Kurset koster pr deltager kr 1.650,- inkluderer dagskurs slokkeøvelse og enkel lunsj. Kaffe/te og frukt i alle pauser.Konferanselunsj kan bestilles ekstra og koster kr 310,-
Nytt er at NBF utsteder sertifikater i digitalt format som kan avleses via en app på smart telefoner. Pris for sertifiseringspakken er kr 419,- inkluderer e-bok arbeidshefte og Digitalt sertifikat. Sertifikat i plast kr 392,-Påmelding direkte til kursleder: mobil 91887266 eller på mail til erik@brannkomp.no

VELKOMMEN TIL BRANNKOMPANIET.

INDUSTRIVERN BEDRIFTENS EGENBESKYTTELSE
Brannkompaniet er et firma som sammen med samarbeidspartnere leverer brannforebyggende
og kompetansegivende kurs i brannvern. Hovedsatsningsområde er industrivern i bedrifter som
har krav om industrivern fra NSO ( Næringslivets sikkerhetsorganisasjon )

Vi er behjelpelige med å etablere kurse og lage øvelser for industrivernet, lage
en beredskapsplan med stående ordre instrukser og tiltak.
Tar utgangspunkt i bedriftens risikoanalyse

ØVELSE I KRISEHÅNDTERING

Brannkompaniet gjennomfører øvelser i krisehåndtering for bedrifter. Det er viktig for alle type bedrifter å ha en plan for hvordan man håndterer kriser i bedriften. Det gjelder å ha en oppdatert beredskapsplan basert på en analyse av risiko. Viktige momenter er i prioritert rekkefølge Mennesker liv-helse Miljø og materielle verdier.
Bedriftens omdømme.
Ta kontakt og vi setter opp et scenarie for bedriften.