Kurs

Hjertestarterkurs

Bedriftsinternt
Vi tilbyr hjertestarterkurs for bedrifter etter læreplan fra NSO for bedrifter. Lær av erfarne brannmenn.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter bedrifter, barnehager, borettslag, butikksentre, hoteller, håndtverkere, omsorgsboliger, skoler, sykehus, sykehjem og transportsektoren.


Førstehjelpskurs

Bedriftsinternt
Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter etter læreplan fra NSO. Lær av erfarne brannmenn.

Målgruppe for kurset
Våre målgrupper omfatter bedrifter, barnehager, borettslag, butikksentre, hoteller, håndtverkere, omsorgsboliger, skoler, sykehus, sykehjem og transportsektoren.